วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระ ศุกร์

พระ ศุกร์

พระศุกร์ เทพประจำวันเกิด วันศุกร์

พระศุกร์เป็นเทพฤษี พระศุกร์จัดเป็นครูของพวกยักษ์ แทตย์ ซึ่งตรงข้ามกับพระพฤหัสบดีที่เป็นครูของเทพ ชอบทางกามคุณ จึงถือกันว่าเป็นราคะจริตไปด้วย มีวาทศิลป์ดี มีสัจธรรมแต่ไม่มากนัก ไม่ทรงถือตนไว้ยศเท่าใด

ชอบกับดาวทุกดวงคล้ายพระพุธ มีพระฉายาเศวต ( ขาว ) มฆาภพ ( บุตรของเมฆา ) โษฑศานศุ ( ผู้มีรัศมีสิบหกแฉก )

พระศุกร์ เทพแห่งความสวยงามเป็นพระเจ้าแห่งความรักความสวยงาม และสันติภาพ ความรื่นเริงบันเทิง

ตำนานเทวกำเนิดกล่าวว่า พระอิศวรเจ้าทรงสรรค์สร้างพระศุกร์ขึ้นจาก คาวี ( โค ) ๒๑ ตัว ร่ายพระเวทย์ให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีฟ้า ประพรมด้วยน้ำอมฤต กำกับด้วยพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ กำเนิดเป็นเทพบุตรพระศุกร์ มีสี

กายประภัสสร มีวิมานสีทอง ทรงโคอสุภราชเป็นพาหนะ

เป็นผู้รักษา เขาพระสุเมรุ ทางทิศอุดร
ประจำอยู่ ทิศเหนือ
เป็นเทพประจำฤดู วสันต์ ( ใบไม้ผลิ )
แสดงถึงเศษวรรคที่ ๒ ( ส ห ฬ อ )

ในโหราศาสตร์ไทย พระศุกร์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๖ และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากคาวี ๒๑ ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น ๒๑

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ก็คือ ปางรำพึง
ทิศมงคล อาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )
อัญมณีประจำวัน เพชร มุกดา
แม่ซื้อประจำวัน นางยักษ์นงเยาว์ ( กายสีฟ้าอ่อน )
คาถาบูชาดวงชะตาประจำวัน คาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ภาวนาวันละ ๒๑ จบ
( วา โธ โน อะ มะ มะ วา )

ตามชาติเวร พระศุกร์เป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเสาร์

ชาติภพหนึ่ง พระอังคารเกิดเป็นกบ พระเสาร์เกิดเป็นงู พระศุกร์เป็นรุกขเทวา กบอยู่ในโพรงไม้ที่พระศุกร์เป็นเทพารักษ์ประจำอยู่ งูพระเสาร์เห็นก็จะเข้ามาจับกิน รุกขเทวาก็ร้องตวาดงู งูล่าถอยไปไม่ได้กินกบเป็นอาหารในมื้อนั้น กบพ้นอันตรายจึงสำนึกบุญคุณรุกขเทวาสืบมา ยามใด ศุกร์กับอังคารมาเจอกัน เจ้าชะตาจะปลอดโรคภัย แคล้วคลาด มีความสุขสมหวัง แต่ถ้าเข้ารัศมีอังคารเมื่อใด เป็นได้มีเรื่อง หลอกลวงชิงไหวชิงพริบพลาดพลั้ง กับเจ้าชะตาเสมอ

พระศุกร์เป็นดาวฤกษ์ มีรัศมีสุกสว่าง เป็นดาวรุ่ง มีแสงดังเพชร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ ๗,๖๖๐ ไมล์ มีเนื้อที่ ๑๗๕,๗๘๓,๐๐๐ ตารางเหลี่ยม หมุนรอบตัวเองกินเวลา ๒๓ ชั่วโมง ๒๑ นาที ๒๒ วินาที อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ๖๗,๒๔๕,๐๐๐ ไมล์ และโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งใช้เวลา ๒๒๔ วัน ๑๖ ชั่วโมง ๔๘ นาที มีแรงดึงดูดวัตถุ วินาทีละ ๑๓.๑๙ ฟุต มีลัทธิทางไสยศาสตร์ ชนชาวอริยกะ ผู้ฝักใฝ่และเชี่ยวชาญเชิงดาราศาสตร์ ได้กำหนดดาวพระเคราะห์ เป็นห้า เรียกว่าปัญจนาคา มีพระศุกร์อยู่ในจำพวกปัญจนาคาด้วย

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ สีประจำวันคือสีฟ้า และโทนน้ำเงินทั้งหมด กำหนดเป็นสีบริวาร แดงทองหรือสีมีประกายเป็นสีอายุ ขาวนวล ครีมเหลือง เป็นสีเดช ชมพูเป็นสีศรีใครเห็นยินดีรักใคร่ สีเขียวเป็นสีมูละโชคลาภร่ำรวย ดำม่วง สีอุตสาหะใช้ในยามต้องการความอดทน มานะ พยายาม ส้มแสดเป็นมนตรีมีคนเกื้อหนุน สีเทาหรือสีหม่นทึบเป็นกาลกิณี

พระศุกร์เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ให้ผลใน ทางสวยงาม อ่อนหวาน แต่ค่อนข้างไปทางใฝ่ต่ำ ผู้ใดเกิดวันศุกร์หรือมีพระศุกร์สถิตร่วมกับลัคนา มักมีกิริยาน่ารักใคร่ อ่อนไหวอ่อนหวาน ชอบงานศิลป์ทุกประเภท มีความสามารถเฉพาะตนดี พูดจาน่ารัก มีเสน่ห์ แต่ขี้บ่น และหงุดหงิดง่าย ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สนใจข่าวสารพอสมควร ไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ให้ใครมาเอาเปรียบ ใจอ่อน สงสารคน จนบางครั้งต้องเดือดร้อนหรือสูญเสียทรัพย์ เพราะช่วยคนอื่น ข้อเสียของคนวันนี้คือ เอาแต่ใจตน ขี้หงุดหงิด ไม่ชอบความซ้ำซาก อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวน ไม่คงที่

หญิงชายใดเกิดวันศุกร์
๖ เป็นอัตตะ เมื่อคลอดอ่อนแอ โตมาประสบอุบัติเหตุ ป่วยจะตายหรือจมน้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ใจบุญ ญาติมิตรพึ่งพาได้
๗ เป็นหินะ บูรพาจารย์ท่านว่า สติปัญญาดี รู้หลักนักปราชญ์ แต่เชื่อคำคนง่าย ชอบไว้ใจผู้อื่นเกินไป
๑ เป็นธะนัง หากมีทรัพย์ มักจับจ่ายหรือถูกญาติสนิทมิตรสหายเบียดบัง เก็บงำไม่ค่อยอยู่
๒ เป็นปิตา บิดาร่างสูงใหญ่ เมื่อหนุ่มมีทรัพย์ มิตรสหาย ญาติเยอะ มารดาจะตายก่อนบิดา
๓ เป็นมาตา มารดามีผิวค่อนข้างคล้ำ นมใหญ่ วัยสาวสบาย วัยชราจะตกยาก
๔ เป็นโภคา คนเกิดวันศุกร์มักตระหนี่ แบบตนงกไม่ใช้เอง เก็บเอาไว้ให้คนอื่นมาเบียดบัง
๕ เป็นมัชฌิมา เป็นคนอ่อนน้อม วาจาจริงใจ นิสัยน่ารัก ไม่ค่อยทุกข์ร้อน

คนเกิดวันศุกร์ ปีชวด ( หนู )
หนูพระยาเลี้ยง โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตกภาค ได้เมื่อเทวดาเนรมิตรอาหารทิพย์มาทำขวัญบายศรี พระยาสัตลุง ทายว่า จะเป็นคนมีเกียรติ ความเป็นอยู่สุขสมบูรณ์ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ

คนเกิดวันศุกร์ ปีฉลู ( วัว )
วัวกำพร้า โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตกภาค วัยเด็กลำบาก ภายหลังจึงได้ดี พึ่งใครได้ยาก ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

คนเกิดวันศุกร์ ปีขาล ( เสือ )
เสือตกเหว โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตกภาค อาภัพนัก ชีวิตยากลำบากมาก

คนเกิดวันศุกร์ ปีเถาะ ( กระต่าย )
กระต่ายเจ้าพระยา โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตกภาค ชีวิตดียิ่ง ได้ผู้อุปถัมป์ มีเสน่ห์มากมาย มิตรสหาย คนรักมาก

คนเกิดวันศุกร์ ปีมะโรง ( งูใหญ่ )
งูพิการ โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตกภาค สร้างเนื้อสร้างตัวยากลำบาก โรคภัยรุมเร้า มีเรื่องตกใจ กังวลทุกข์ร้อนอยู่เสมอๆ ระวังในการคบคน

คนเกิดวันศุกร์ ปีมะเส็ง ( งูเล็ก )
งูเจ้าที่ โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตกภาค สมบูรณ์พูนสุข ไม่เหนื่อยยากใดใด มักเชื่อโชคลาง ใจบุญสุนทาน ระวังเรื่องควบคุมอารมณ์

คนเกิดวันศุกร์ ปีมะเมีย ( ม้า )
ม้ากำพร้า โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตกภาค พบเจอแต่ความวุ่นวาย ไร้ญาติขาดมิตร มีคู่ก็เหมือนไม่มี ทำไรไม่ค่อยมีแบบแผน ระวังให้หนักเรื่องหูเบา จะพาชีวิตพัง

คนเกิดวันศุกร์ ปีมะแม ( แพะ )
แพะพเนจร โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตกภาค ร่อนเร่ ย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ยกระดับตนเองได้ด้วยความรู้ความสามารถล้วนๆ

คนเกิดวันศุกร์ ปีวอก ( ลิง )
ลิงพระโพธิสัตว์ โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตกภาค มีบุญวาสนาสูง เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คน ได้รับการยกย่อง เชื่อถือ สุขสบาย

คนเกิดวันศุกร์ ปีระกา ( ไก่ )
ไก่บ้าน โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ตกภาค เจ้าสำราญ ลำบากต่อสู้ดิ้นรน มิตรสหายมากล้น

คนเกิดวันศุกร์ ปีจอ ( หมา )
สุนัขพระยาเลี้ยง โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
ตกภาค สุขสบายอุดมสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ได้มีทรัพย์

คนเกิดวันศุกร์ ปีกุน ( หมู )
หมูบาดเจ็บ โชคชะตาวาสนา อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ตกภาค ยากจนเข็ญใจ ไม่มีใครช่วยเหลือ เพื่อนฝูงไม่จริงใจ ญาติมิตรไม่นำพา

คนวันศุกร์ทั่วๆ ไป
ไม่ค่อยมีความทุกข์ร้อนใดนัก ไม่ชอบการแข่งขัน มีชีวิตสบายๆเรียบง่าย ตรงไปตรงมา เกลียดการโลเลโยกโย้มากเรื่อง ชอบคบหากับคนนิสัยคล้ายๆกัน มีเมตตากับคนและสัตว์ แต่ไม่ชอบไปยุ่มย่ามกับวิถีชีวิตคนอื่น เป็นที่ปรึกษาผ่อนคลายทุกข์ร้อนของเพื่อนๆได้ วัยเด็กค่อนข้างลำบากดิ้นรน บั้นปลายชีวิตจะมีความสุข คนวันศุกร์มักเป็นกำพร้า หรือห่างเหินครอบครัว ข้อเสียคือ มักเฉื่อยแฉะปล่อยให้งานคั่งค้าง สะสม มีความสามารถก็ไม่ชอบแสดงออก ชอบติ ชอบจุกจิก บางคราวดูเหมือนคนวิตกจริต เป็นคนจิตใจดีคนนึงเลยทีเดียว

ผู้ชายวันศุกร์
ชอบเที่ยวอย่างหนัก ชอบความสวยงาม ชอบทะเล แม่น้ำลำธาร อารมณ์ปรวนแปร หงุดหงิดง่ายดาย มีสติปัญญาดี ฉลาดและรู้จักพูดเข้าข้างตัวเองได้แนบเนียน ช่างเจรจาเจ้าสำอางค์ ชอบแต่งตัว ดูแลตัวเอง เติบใหญ่จะได้ดีกว่าพี่น้อง อาชีพที่เหมาะคือ งานที่เกี่ยวกับการโน้มน้าว งานโฆษณา งานศิลปะ งานแสดง มีโชคทางด้านธุรกิจสูง ชายวันศุกร์เป็นหนุ่มเบอร์สอง รองจากชายวันจันทร์ ในทำเนียบผู้ชายเจ้าชู้ มีสาวๆมารอให้เลือกมากมาย รักใครทุ่มเท รักมาก รักจริง แต่รักยาก ไม่ชอบสาวเปรี้ยว ชอบสาวที่เรียบร้อย เป็นแม่ศรีเรือน มักจะได้คู่ครองที่ส่งเสริมกัน เหมาะจะแต่งงานในช่วงอายุ ๒๕ ถึง ๓๕ มีลูกกี่คนก็ได้ไม่ควรเกินห้าคน

ผู้หญิงวันศุกร์
เป็นคนคาดเดายาก ชอบทำอะไรเกินคาด บางครั้งนุ่มนวลน่าทนุถนอม บางคราวเคร่งเครียด จริงจัง พื้นฐานนิสัย รักสวยรักงาม สำอาง สำรวย เป็นคนมีความเชื่อมั่น แม้จะไม่เยอะนัก ไม่ชอบคนวกวน พูดจาอ้อมไปอ้อมมา เป็นคนจริงใจ ไม่ชอบใช้ ไหว้วานใครๆ เหมาะกับการทำงานในอาชีพที่มีระบบ ระเบียบ แบบแผน นักบริหาร แม่ค้า ข้าราชการ ได้หมด ความรักของสาววันนี้ออกแนวลมเพลมพัด เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นๆลงๆ ชอบผู้ชายที่เก่งกว่าตัวเองมากๆ สาววันศุกร์จะไม่ตัดสินคนที่เปลือกนอก และส่วนมากจะได้คู่ดี ผู้หญิงวันนี้ควรแต่งงานในช่วง ๒๒ ถึง ๓๐ และมีลูกไม่เกินสอง

ทิศมงคลของคนวันศุกร์
คนเกิดวันศุกร์ มุสิกนาม ธาตุลม สิบเอ็ดไข้หนัก ยี่สิบห้ามีคู่ สีสิบรวยมิตร หกสิบขึ้นไปมีแต่ความสุขสบาย ทิศมูละ ประจิมพระเทพบูชาทักษิณ ตู้ปลาอ่างบัวทิศอีสาน ไม้ดอกไม้ใบให้อยู่พายัพ ยุ้งฉางอยู่บูรพา ศาสตราวุธไว้อุดร ครัวหุงหาฟืนไฟไว้หรดี ข้าทาสหากมีไว้อาคเนย์

คนเกิดวันศุกร์
๖ ศุกร์เป็นบริวาร บริวารส่งเสริม มียศศักดิ์ เจริญสุข
๗ เสาร์เป็นอุตสาหะ ทำการใดไม่ค่อยตั้งใจ เรื่อยเฉื่อย ค้างคา ปล่อยวาง
๘ ราหูเป็นกาลกิณี จะถูกใส่ร้าย หาความ มีเพื่อนและญาติหาเหตุเดือดร้อนมาให้
๑ อาทิตย์เป็นอายุ อายุยืน สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
๒ จันทร์เป็นเดช มีเดชมาก ได้รับความศรัทธา ยกย่อง
๓ อังคารเป็นศรี มั่งมีศรีสุข ลูกหลานเคารพ
๔ พุธเป็นมูละ รูปสวย มีเสน่ห์ เนื้อหอม
๕ พฤหัสบดีเป็นมนตรี มีคนเกื้อหนุน ส่งเสริม อุ้มชู

ถ้าเป็นไปได้คนวันศุกร์ควรหลีกเลี่ยงคู่ครองที่เกิดวันศุกร์เหมือนกัน เพราะจะไปกันได้ยาก รักไม่ได้ เลิกไม่ได้ ชีวิตล้มเหลว แต่ถ้ามีแล้วก็ต้องคุมสติให้ดี อย่าเห็นแก่ความสุขของตนเองถ่ายเดียว ให้นึกถึงใจของกันและกันให้เยอะๆ ก็จะนำพาครอบครัวไปมีความสุขได้ตามสมควร คนวันศุกร์ควรบูชาเทพวันศุกร์ เพื่อให้ดาวดีสุกสว่างมากขึ้น อิทธิคุณเกื้อชะตาชัดเจนขึ้น ..